atomohost.com

ТОВ "АТОМОХОСТ". Публічна оферта.

Преамбула:

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти Договір про надання послуг хостингу (Далі – Договір) на серверах ТОВ «АТОМОХОСТ», іменованого надалі «Виконавець», в особі директора Лещенка Миколи Сергійовича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій особі (фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі), яка прийняла викладені в Договорі умови, пройшла реєстрацію і оплатила послуги Виконавця, іменована надалі «Замовник». Кожен окремо далі іменований «Сторона», а разом – «Сторони».

Зазначена оферта є публічним договором, тобто відповідно до статей 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов цієї оферти є реєстрація Аккаунта на Веб-сайті Виконавця (http://www.atomohost.com) і оплата Послуг будь-яким передбаченим цією офертою способом. На вимогу фізичних осіб Договір буде укладений у письмовій формі. З юридичними особами укладання Договору в письмовій формі обов'язково.

Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов'язки Виконавця не входить надання послуг Замовнику з доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує самостійно за свій власний рахунок.

1. Поняття і визначення, що використовуються у цьому Договорі:

Поняття і визначення, що використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

1.1 Аккаунт – обліковий запис (логін і пароль) в багатокористувацької системі, яка містить інформацію, що є необхідною для ідентифікації, авторизації та обліку Послуг, використовуваних Замовником, синхронізовану з базою даних білінгової системи Виконавця.

1.2 Логін (username) – набір літер і цифр, що використовуються для входу в систему і служать ідентифікатором аккаунта Замовника, у панель управління якого планується вхід.

1.3 Пароль (password) – слово або неупорядкована послідовність літер та/або цифр, які використовуються для входу в панель управління Послугами і служать захистом від несанкціонованого доступу сторонніх осіб до даної панелі.

1.4 Особовий рахунок – віртуальний індивідуальний рахунок Аккаунта, на якому ведеться баланс оплачених та використаних Послуг, включаючи обсяг списаних за надані Послуги грошових коштів та залишок на рахунку. Залежно від обраного Клієнтом способу оплати, поповнення Особового рахунку здійснюється негайно або на наступний робочий день після надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

1.5 Тарифний план – вартість використання конкретної Послуги за певний період часу.

1.6 Веб-сайт – сукупність електронних сторінок, що містять текстову і графічну інформацію, об'єднану під однією адресою (доменним ім'ям та IP-адресою), доступ до яких здійснюється за протоколом HTTP через мережу Інтернет за допомогою Комп'ютера.

1.7 Електронна пошта – система з пересилки і отримання електронних повідомлень за протоколом SMTP.

1.8 Контактний e-mail – електронна поштова адреса, на поточний момент, прописана в білінгової системи. Первинно береться з форми, заповненої при реєстрації Замовника, в подальшому може бути змінений Замовником.

1.9 Сервер – віддалений, постійно підключений до Інтернету апаратний засіб (компонент обчислювальної системи) з певним набором програмних модулів, який виконує сервісні функції щодо забезпечення доступу у мережах до інформації, яка розміщена на дисковому просторі даного сервера.

1.10 Домен (доменне ім'я) – символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для запам'ятовування формі.

1.11 IP-адреса – числова послідовність, що складається з 4 розділених крапкою 8 – бітових чисел (від 0 до 255), яка однозначно визначає адресу системи або окремого комп'ютера, підключеного до Інтернету.

1.12 Спам – масова розсилка листів з інформацією рекламного, комерційного, агітаційного або будь-якого іншого характеру, яка була відправлена в мережі Інтернет без згоди одержувача зазначених листів або подальше отримання яких одержувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника або відправника. При використанні власних або наданих Виконавцем інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні будь-якого з вищеописаних дій, незалежно від того, як були зроблені ці дії.

1.13 Трафік – сукупний обсяг або потік інформації, що проходить через інформаційні ресурси Замовника, які розташовані на серверах (Web Hosting, Virtual Servers, Dedicated Servers), що надаються як Послуги в рамках цього Договору, за певний проміжок часу. Трафік вимірюється в байтах: 1 Кб = 1024 Байта, 1 Мб = 1024 Кб, 1Гб = 1024 Мб.

1.14 Proxy – це встановлена програма або скрипт, які використовуються для маршрутизації трафіку з однієї мережі в іншу (наприклад, доступ з UA-IX до світових ресурсів).

1.15 Крекінг – несанкціоноване втручання в роботу програмного продукту та/або злом його захисту з метою неліцензійного використання та/або розповсюдження.

1.16 Хакінг – несанкціонована зміна програмного забезпечення з метою зняття (або обходу) обмежень по перегляду або зміни службової інформації, що належить іншим користувачам.

1.17 Фішинг – створення точної копії існуючої web-сторінки з метою змусити користувача ввести свої особисті , фінансові дані або пароль.

1.18 Підробка міжсайтових запитів – вид атаки веб-сайтів, що використовує недоліки протоколу HTTP, коли жертва заходить на сайт, створений зловмисником, від її ім’я таємно відправляється запит на інший сервер (наприклад, на сервер платіжної системи), який здійснює якусь шкідливу операцію (наприклад, переказ грошей на рахунок зловмисника).

1.19 Ботнет – це комп'ютерна мережа, що складається з деякої кількості хостів, з запущеним автономним програмним забезпеченням. Використовується для нелегальної або не схваленої діяльності – розсилки спаму, перебору паролів на віддаленій системі, атак на відмову в обслуговуванні.

1.20 Кібермоббінг (Кібербуллінг) – систематичне, повторюване протягом тривалого часу третирування, образа, приниження гідності іншої людини, поширення завідомо неправдивої інформації (чуток і пліток) про людину, глузування і провокації, прямі образи і залякування, соціальна ізоляція (бойкот і демонстративне ігнорування), дії, що зачіпають честь і гідність людини, заподіяння матеріальної або фізичної шкоди за допомогою сучасних засобів комунікації.

2. Предмет Договору:

2.1 Виконавець надає, а Замовник приймає і оплачує в порядку і на умовах, визначених цим Договором, послуги хостингу (надалі – Послуги) з виділенням дискового простору обраного Замовником розміру і з можливістю наданням додаткових послуг.

2.2 Замовник може ознайомитися з усім переліком можливих послуг (тарифним планом), що надаються Виконавцем на Веб-сайті Виконавця (http://www.atomohost.com/).

2.3 Під Послугами хостингу розуміється, що Виконавець надає (виділяє) Замовнику:

2.3.1 унікальні ім'я і пароль, що дозволяють Замовнику розміщувати свою інформацію та/або Веб-сайт на серверах Виконавця на умовах цієї угоди і в рамках оплаченого тарифного плану. Виконавець зобов'язується почати надавати послуги протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження оплати на поточний рахунок Виконавця;

2.3.2 можливість створення поштових скриньок електронної пошти у межах кількості й обсягу, що передбачені тарифним планом, який сплачений Замовником;

2.3.3 консультації необхідні для підключення до Послуги. Консультації надаються через спеціальний розділ сайту Виконавця, за допомогою телефонного зв'язку, а також електронної пошти (електронна пошта та телефонні номери технічної підтримки вказані на Веб-сайті Виконавця http://www.atomohost.com);

2.3.4 віртуальне дисковий простір на сервері Виконавця у відповідності з обраним і сплаченим тарифним планом для розміщення Веб-сайту та/або інформації Замовника протягом дії цього Договору;

2.3.5 можливість використання всіх доступних програм і функцій сервера у відповідності з обраним і сплаченим тарифним планом.

2.4 У перелік Послуг не входить надання можливості відправки - отримання електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет та інших послуг не передбачених цим Договором та/або переліком додаткових послуг на сайті Виконавця.

3. Обов'язки Замовника:

3.1 Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця відповідно до вибраного тарифного плану. Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця лише від особи, яку було вказано при реєстрації в контактній інформації.

3.2 Не перекладати на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого характеру, понесені Замовником або третіми особами при користуванні послугами Виконавця.

3.3 При реєстрації Аккаунта надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з усіх питань, запитуваних при реєстрації.

3.4 Повідомляти протягом 3 (трьох) календарних днів Виконавця про будь-які зміни інформації, наданої Замовником при реєстрації Аккаунта та/або підписання Договору.

3.5 Стежити за змінами вартості Послуг, передбаченими тарифними планами, а також за змінами умов обслуговування. Всі зміни публікуються на Веб-сайті Виконавця (http://www.atomohost.com).

3.6 Здійснювати передоплату за Послуги в розмірі, що є не меншим щомісячної вартості, передбаченої тарифним планом, який обрав Замовник.

3.7 Самостійно стежити за балансом Особового рахунку та своєчасно здійснювати його поповнення в розмірах, передбачених тарифними планами.

3.8 Самостійно нести відповідальність за порушення будь-яких авторських/патентних та інших прав, а також протягом 3 (трьох) робочих днів відповідати на переслані Виконавцем скарги про порушення відповідних прав. Відшкодувати Виконавцю збитки у разі спроб залучення або залучення третіми особами Виконавця до відповідальності за порушення Замовником вищевказаних прав.

3.9 Самостійно приймати всі необхідні заходи, спрямовані на захист від втрати, крадіжки, пошкодження своїх даних, розміщених на сервері Виконавця.

3.10 Самостійно здійснювати резервне копіювання своїх даних з періодичністю, що дозволяє максимально уникнути втрати інформації у випадках перебоїв у наданні Послуг, викликаних аварією та іншими, не залежними від Виконавця обставинами.

3.11 Зберігати конфіденційність своїх даних, отриманих при реєстрації Аккаунта.

3.12 Дотримуватися Правил отримання телекомунікаційних Послуг, а саме:

3.12.1 Не здійснювати дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі іншим користувачам до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, які доступні через мережу Інтернет;

3.12.2 Не публікувати та не передавати ніякої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

3.12.3 Не здійснювати дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали , повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником подібної інформації , програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

3.12.4 Не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству. Зокрема, але не обмежуючись:
А) інформацію, яка закликає до:
1) повалення конституційного ладу;
2) порушення територіальної цілісності України;
3) пропаганди війни;
4) розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;
5) вчинення терористичних актів.
Б) інформаціїю, яка містить елементи:
1) жорстокості;
2) насильства;
3) порнографії;
4) цинізму;
5) приниження людської честі та гідності.

У зв'язку з відсутністю встановлених законодавством методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним або містить елементи перераховані вище, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

3.12.5 Не застосовувати Послуги для організації публічних PROXY;

3.12.6 При використанні Послуг Замовнику забороняється вести діяльність, яка може бути розцінена як:
- Кібермоббінг (Кібербуллінг);
- Фішинг;
- Хакинг;
- Підробка міжсайтових запитів;
- Створення, участь у ботнет;

3.12.7 Не замовляти, не пропонувати і не розсилати спам, у тому числі з метою реклами;

3.12.8 Не вчиняти та не сприяти вчиненню будь-яких дій, які перешкоджають роботі інших Абонентів Послуг або нормальному функціонуванню обладнання Виконавця, в тому числі не навантажувати сервера понад встановлених Виконавцем обмежень для тарифного плану обраного й оплаченого Замовником на умовах цього договору;

3.12.9 Не здійснювати несанкціонований доступ і нанесення якого-небудь збитку ресурсам Виконавця, користувачам Інтернет і інших мереж, до яких можливий доступ через Інтернет;

3.12.10 Не застосовувати будь-яких дій, які суперечать загальноприйнятим нормам використання ресурсів мережі Інтернет або створюють загрозу цілісності мережі зв'язку Виконавця.

3.13 У разі виявлення факту розповсюдження спаму, що містить інформацію про ресурс/сайт Замовника, розміщений на сервері Виконавця, Замовник зобов'язується протягом 6 (шести) годин видалити даний ресурс/сайт.

3.14 Підписувати Договір та Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання зазначених документів від Виконавця.

3.15 Виконувати в повному обсязі інші зобов'язання, вимоги та обмеження, передбачені цим Договором.

4. Права Замовника:

4.1 Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг, відповідно до умов даного Договору.

4.2 Самостійно визначати обсяг використовуваних Послуг шляхом попередньої оплати обраного тарифного плану та використання конкретних видів Послуг протягом періоду, визначеного Замовником самостійно, відповідно до цього Договору та інструкціям біллінг системи за допомогою Контрольної панелі.

4.3 У перебігу дії цього Договору, змінити використовуваний тарифний план вибираючи із запропонованих варіантів Виконавця. З тарифними планами Виконавця можна ознайомиться на Веб-сайті www.atomohost.com.

4.4 На безкоштовній основі користуватися послугами служби технічної підтримки Виконавця. Технічна підтримка здійснюється цілодобово, сім днів на тиждень. Електронна пошта та телефонні номери технічної підтримки вказані на Веб-сайті Виконавця www.atomohost.com.

4.5 Відмовитися від подальшого використання послуг у порядку і на умовах передбачених цим Договором.

4.6 У разі попередньої оплати та відмови від подальшого використання послуг, що надаються Виконавцем, повернути частину попередньої оплати на умовах передбачених цим Договором.

5. Обов'язки Виконавця:

5.1 За попередньої оплати Замовником забезпечувати надання Послуг в обсязі, відповідному тарифному плану, який вибрав Замовник та на умовах даного Договору.

5.2 Виконавець не має права втручатися в діяльність Замовника щодо його роботи в межах наданих послуг.

5.3 Вести облік передоплати та використання Замовником Послуг на Особовому рахунку Аккаунта.

5.4 Опубліковувати на Веб-сайті Виконавця (www.atomohost.com) зміни та доповнення до цих Умовах, тарифів та інших документів, що відносяться до надання Послуг, в строк не пізніше 5 (п'яти) календарних днів до дати введення їх у дію.

5.5 Дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника. Виконавець має доступ до інформації Замовника в цілях технічного забезпечення Послуг, а також має право на доступ до такої інформації у випадках отримання претензій від третіх осіб, що стосуються протизаконних, а також інших дій Замовника, що завдають шкоди Виконавцю та/або третім особам. Виконавець має право повідомити вищезгадані дані тільки за згодою Замовника або на вимогу державних органів, законодавством уповноваженим на отримання такої інформації, а також установам, які співпрацюють з ними, своїм співробітникам, за умови дотримання конфіденційності інформації, яка їм надаватиметься.

Резервне копіювання даних Замовника з метою запобігання втрати інформації не є порушенням конфіденційності інформації Замовника.

5.6 Приймати і розглядати всі скарги, що стосуються якості наданих послуг, легальності інформації, розміщеної на власних серверах Виконавця, спаму, хакерських атак, вірусів, шкідливого ПЗ, контенту порнографічного або екстремістського змісту.

5.7 Приймати рішення щодо скарги, що надійшла протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання зазначеної скарги Виконавцем.

5.8 Забезпечувати цілодобове підключення власних серверів, що використовуються для надання послуг Замовнику, до мережі Інтернет за винятком періодів, необхідних для проведення будь-яких технічних робіт, в тому числі ремонтних.

5.9 Інформувати Замовника про проведення профілактичних та планових ремонтних робіт за 24 (двадцять чотири) години до початку здійснення зазначених робіт, розсилаючи попередження на електронну пошту Замовника або не пізніше як за 48 (сорок вісім) годин розмістити зазначену інформацію на своєму Веб-сайті.

6. Права Виконавця:

6.1 Тимчасово або згідно з умовами даного Договору повністю припинити надання Послуг Замовнику у випадку відсутності оплати за Послуги у встановлені Виконавцем терміни.

6.2 Припиняти надання Послуг для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виконання вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення в наданні Послуг, публікується Виконавцем на своїй Веб-сторінці із зазначенням ймовірної тривалості таких робіт (за винятком аварійних ситуацій, коли інформація про припинення в наданні Послуг публікується Виконавцем в міру можливості).

6.3 Негайно припинити доступ до Послуг або розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення, а також здійснити списання без повернення сплачених грошових коштів, що знаходяться на Особовому рахунку Замовника, у разі:

6.3.1 публікації або передачі Замовником будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, що прирівнюються до них;

6.3.2 вчинення Замовником дій , які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Виконавця;

6.3.3 злому та/або спроби злому програмних компонентів та/або перехоплення даних, що надходять до сервера або від сервера Виконавця. При цьому Виконавець має право передати відповідну інформацію про Замовника та його дії у правоохоронні органи для проведення перевірки та притягнення Замовника до відповідальності;

6.3.4 розсилки через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить вимогам законодавства України, нормам міжнародного права або цього Договору;

6.3.5 розсилки спаму, який підтримуються за допомогою Послуг;

6.3.6 будь-яких дій, що можуть призвести або призвели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Виконавця;

6.3.7 розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству або умовам цього Договору;

6.3.8 якщо Виконавець отримав мотивовану скаргу від третіх осіб на протиправну дію або бездіяльність Замовника.

6.4 По закінченню 48 (сорока восьми) годин після відмови Виконавця від надання Послуг Замовнику або розірвання Договору, автоматично видалити всю інформацію, яка належить Замовнику. Протягом цих 48 (сорока восьми) годин Виконавець в повному обсязі зберігає всю інформацію та документи, що були надані йому Замовником.

6.5 Вносити в односторонньому порядку зміни і доповнення до цього Договору та Тарифного плану шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Виконавця (www.atomohost.com).

6.6 Переривати надання Послуг, якщо це обумовлено, зокрема, але не обмежуючись, неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів, що не є власними ресурсами Виконавця, або дією та/або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на надання Послуг в рамках даних Умов, зокрема при аварійній ситуації. При цьому Виконавець також має право тимчасово припинити надання Послуг Замовнику з власних ресурсів у разі здійснення на сайт Замовника DDoS-атаки, неминуче створює надмірне навантаження на ресурси Виконавця, що тягне за собою неможливість використання Послуг Виконавця третіми особами. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником і не відшкодовує Замовнику збитки, які виникли або можуть виникнути у Замовника в зв'язку із затриманням, перебоями в роботі і неможливістю повноцінного використання ресурсів і Послуг Виконавця, що виникли з вищенаведених причин.

6.7 Скасувати реєстрацію Аккаунта і відмовити в подальшому наданні Послуг, а також здійснювати безповоротне списання залишку грошових коштів, що знаходяться на Особовому рахунку Замовника, в разі надання Замовником невірної інформації або нездійснення її актуалізації при зміні даних.

6.8 При надходженні до Виконавця грошових коштів у розмірі, меншому суми місячного платежу, передбаченого тарифним планом, Виконавець має право не зараховувати отримані кошти на Особовий рахунок Замовника до моменту здійснення Замовником доплати. Повернення Замовнику грошової суми, сплаченої в розмірі, меншому розміру місячного платежу, здійснюється Виконавцем в порядку передбаченому п. 11 цього Договору в безготівковій формі тільки за письмовою заявою Замовника, отриманому Виконавцем, в якому Замовник зобов'язаний вказати всі дані Аккаунта, дату, розмір здійсненої передоплати, реквізити банківського рахунку Замовника, та додати копію документа, що підтверджує внесення передоплати.

6.9 Відмовити Замовнику в наданні нових Послуг при існуванні у Замовника заборгованості за попередніми зобов'язаннями перед Виконавцем.

6.10 Змінити технічні параметри або програмне забезпечення своїх серверів, що може призвести до часткового або повного видалення та/або спотворення у відображаємої інформації Замовника, яка розміщена на сервері Виконавця, порядок доступу Замовника для роботи з інформацією тощо. У цьому випадку Виконавець сповіщає Замовника за 14 (чотирнадцять) календарних днів електронною поштою вказаної Замовником. У разі неповідомлення Замовником своєї актуальною електронної пошти Виконавцю, Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток та/або інші негативні наслідки заподіяні Замовнику та/або третім особам.

6.11 Змінити ІP-адресу сервера, сповістивши про це Замовника електронною поштою не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

7. Вартість послуг і порядок розрахунків:

7.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованих на Веб-сайті Виконавця - www.atomohost.com.

7.2 Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги і вводити нові тарифні плани. Датою набуття чинності нового тарифного плану є дата його публікації на офіційному Веб-сайті Виконавця - www.atomohost.com. Зміна вартості Послуг не поширюється на Послуги, які оплачені Замовником до введення в дію нових тарифів.

7.3 Послуги надаються за умови наявності коштів на особовому рахунку Замовника.

7.4 Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України у формі 100 % передоплати. Надання послуг здійснюється Виконавцем на протязі 24 (двадцяти чотирьох) годин після зарахування відповідної суми передоплати на поточний рахунок Виконавця.

7.5 Оплата повинна здійснюватися в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Системи оплати та реквізити рахунків вказані на офіційному Веб-сайті Виконавця. При оплаті Замовник зобов'язаний вказати у платіжному документі тарифний план, електронну адресу та Логін (username), зазначений ним при реєстрації. Виконавець має право не надавати Послуги у випадку, якщо в призначенні платежу, зарахованого на поточний рахунок Виконавця не вказані тарифний план, електронна адреса та Логін (username) Замовника, до моменту підтвердження даної оплати від Замовника.

7.6 Замовник самостійно несе відповідальність за вірність здійснюваних ним платежів. У разі зміни, банківські реквізити Виконавця публікуються на офіційному Веб-сайті Виконавця. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному Веб-сайті Виконавця Замовник самостійно несе відповідальність за здійснення платежів, проведених за застарілими реквізитами.

7.7 Датою здійснення всіх платежів є дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.8 Не зараховується на Особовий рахунок Замовника оплата за Договором здійснена в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, у випадку якщо в призначенні платежу не вказаний Логін (username), електронна адреса і тарифний план або за вказаними даним не можливо однозначно ідентифікувати Замовника.

7.9 Виконання послуг підтверджується Актом наданих послуг.

7.10 Акт наданих послуг підписується щомісяця за фактом наданих Послуг.

7.11 Акт наданих послуг вважається підписаним сторонами на підставі односторонньо підписаного Виконавцем Акту наданих послуг, а Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі без будь-яких зауважень з боку Замовника, якщо в перебігу 10 (десяти) календарних днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з вимогою про надання оригіналу Акту наданих послуг або не звернувся з претензією щодо якості наданих Послуг Виконавцю.

7.12 У випадку якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти: або .

7.13 У разі відсутності коштів на особовому рахунку Замовника протягом 30 (тридцяти) календарних днів, Логін (username) Замовника та інформація зберігаються за Замовником. По закінченні цього терміну всі дані Замовника можуть бути автоматично видалені.

7.14 Відсутність доступу, погана якість і довгий час відгуку окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми особами, не є перервами в наданні Послуги за Договором та оплачуються відповідно до тарифів.

7.15 Сторони домовилися, що рахунок-фактура Виконавцем не надається. У разі необхідності, Замовник має право запросити рахунок-фактуру електронною або звичайною поштою у Виконавця.

7.16 Облік спожитих послуг та своєчасності внесення платежів здійснюється за допомогою програмних засобів на підставі інформаційної бази, шляхом накопичення та обробки даних.

7.17 Списання суми передоплати з рахунку Замовника відбувається щодня на умовах цього Договору та з розрахунку вартості тарифного плану обраного Замовником.

7.18 У випадку якщо Замовник не згоден з новим тарифним планом, він зобов'язаний письмово повідомити Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів про свою незгоду. Якщо Замовник не повідомив Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів про свою незгоду з новим тарифним планом, Замовник вважається таким, що погодився зі зміною тарифних планів, і списання грошових коштів з особового рахунку Аккаунта за надані Послуги здійснюється Виконавцем за новими тарифами.

7.19 Акти наданих послуг надсилаються Замовнику в електронної формі шляхом направлення на електронну пошту, у разі необхідності акти наданих послуг підписуються в письмовій формі.

7.20 Акти наданих послуг, укладенні шляхом обміну електронними повідомленнями, вважаються такими, що укладенні та підписанні у письмовій формі.

8. Відповідальність сторін:

8.1 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

8.2 Виконавець не несе будь-якої відповідальності в ході виконання договору за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику, включаючи упущену вигоду, збитки третім особам, нещасні випадки або шкоду майну , крім випадків умисних неправомірних дій з боку Виконавця, а також за збитки, понесені в результаті пропусків, перерв у роботі або затримок в передачі даних, помилок, дефектів, видалення файлів, змін функцій і інших причин.

8.3 Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо таке невиконання мало місце в результаті дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), викрадення чи пошкодження третіми особами ліній електромереж або з вини Замовника.

8.4 Виконавець не несе відповідальності за збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на сайті (сайтах) або в базі даних і FTP Замовника.

8.5 Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яким зобов'язанням і витратам, що пов'язані з порушенням положень цього Договору Замовником або іншими особами, які використовують Логін (username) і пароль Замовника, пов'язаними з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, пов'язаними з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його Логін (username) та пароль.

8.6 Виконавець не несе відповідальність за діяльність Замовника в межах поштового простору, яке надано Замовнику на умовах цього Договору.

8.7 Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб, що спричинили шкоду для Замовника.

8.8 Виконавець не несе відповідальності за зміст розміщуваної Замовником інформації та інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Замовником або його користувачами з використанням Послуг, та не здійснює будь-якої попередньої перевірки та цензури.

8.9 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, політику обміну трафіком між провайдерами, нормальне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв'язку, що не мають відношення до власних ресурсів Виконавця, і за їх доступність для Замовника, а також не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості Послуг, що надаються Замовнику, якщо такі зміни пов'язані з функціонуванням мережі Інтернет або з іншими обставинами, які перебувають поза зоною компетенції, впливу і контролю Виконавця.

8.10 Виконавець не надає послуг з підключення Замовника до мережі Інтернет і не несе відповідальності за неякісне надання даних послуг Замовнику.

8.11 Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо робота віддаленої мережі привела до занесення її адрес(и) в блок-листі, що використовуються для запобігання спаму, за яким поштовий сервер Виконавця не здійснює прийом пошти.

8.12 Виконавець в силу специфіки обладнання та програмного забезпечення Послуги не гарантує абсолютну постійну стовідсоткову безпомилковість і безперебійність роботи всієї системи та Послуг, зокрема не гарантує безпомилковість, безперебійність і абсолютну безпеку функціонування випущеного будь-якими третіми особами програмного забезпечення та/або інших матеріалів, що використовуються для надання послуг.

8.13 Виконавець не несе відповідальності за якість, правомірність, придатність для конкретної мети будь-яких товарів, робіт, послуг, запитуваних та/або отриманих шляхом використання мережі Інтернет, у тому числі в разі їх розміщення на сервері Виконавця (за винятком Послуг, що надаються Виконавцем).

8.14 Якщо Виконавець надає Замовнику послугу з підтримки програмного забезпечення, розробленого третіми особами (наприклад, MySQL, Apache тощо), Виконавець несе відповідальність перед Замовником тільки за правильність функціонування даного програмного забезпечення в рамках системи, але не за якість самого програмного забезпечення.

8.15 Виконавець не несе відповідальності за проблеми, пов'язані з використанням Замовником неліцензійного та/або технічного забезпечення.

8.16 Виконавець не несе відповідальності за цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

8.17 Виконавець несе відповідальність перед Замовником тільки в межах сплачених, але не наданих Послуг. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає Замовнику сплачені в рамках даних Умов грошові кошти, у випадку якщо Послуги, не були надані з вини Замовника.

8.18 Замовник несе повну відповідальність за збереження свого пароля і інших облікових даних, також як і за збитки, які можуть виникнути у Замовника та/або третіх осіб унаслідок несанкціонованого використання облікових даних Замовника.

8.19 Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які свої дії та/або бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а також за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані (username, password), пов'язані з розміщенням, розповсюдженням та/або отриманням інформації в мережі Інтернет за допомогою використання Послуг Виконавця спричинили будь-який збиток Виконавцю та/або третім особам.

8.20 Замовник несе відповідальність за недотримання термінів та порядку оплати Послуг.

8.21 Сторони визнають юридичну силу сповіщень та повідомлень, спрямованих Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним в персональних даних Аккаунта. Такі сповіщення та повідомлення прирівнюються до сповіщень і повідомлень, виконаним в простій письмовій формі, які направляються Виконавцем на поштову адресу Замовника. У разі виникнення будь-яких розбіжностей за фактами відправлення, отримання повідомлень, часу їх напряму і змісту, сторони домовилися вважати свідоцтва технічних засобів Виконавця достовірними і остаточними для вирішення розбіжностей між зазначеними особами.

8.22 Сторони визнають, що сповіщення та повідомлення Замовника на адресу Виконавця вважаються виконаними, належним чином тільки при складанні їх у письмовому вигляді із зазначенням всіх необхідних даних для ідентифікації Аккаунта і даних Замовника, та направлені їх поштою цінним листом з повідомленням про вручення.

9. Вирішення спорів:

9.1 Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

9.2 Виконавець розглядає претензії Замовника, спрямовані тільки з контактного e-mail Замовника, зі Акаунту на сайті Виконавця або звичайною поштою. Контактним e-mail вважається адреса, вказана в реєстраційній базі на сайті Виконавця. Замовник може змінювати контактний e-mail в реєстраційній базі при вході в Аккаунт на сайті Виконавця.

9.3 У випадку, якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, дані питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.

10. Форс-мажор

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

10.2 Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, епідемії, землетруси й інші природні і штучні (техногенні) катастрофи і стихійні лиха, повстання, ембарго, війни або військові дії будь-якого виду, окупація, порушення громадського порядку, дії органів влади або будь-які інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після Дати підписання Договору, і які не дають одній із Сторін можливість належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

10.3 Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов'язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

10.4 Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту їх виникнення) повідомити іншу Сторону про виникнення, характер і можливу тривалість обставин непереборної сили (форс-мажору). Невиконання будь-якою Стороною цього зобов'язання позбавляє її права посилатися на зазначені обставини непереборної сили (форс-мажору).

10.5 Час дії обставин непереборної сили (форс-мажору) продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. У випадку, якщо обставини Форс-мажору тривають протягом більше ніж 3 (три) місяці, кожна Сторона має право припинити дію цього Договору, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про припинення не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів.

10.6 Наявність обставин непереборної сили і їхній характер повинні бути підтверджені шляхом надання відповідною Стороною письмового підтвердження, виданого Торгово-промисловою палатою України.

11. Момент укладання Договору, термін його дії, порядок зміни та розірвання:

11.1 Договір укладається строком на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови авансової оплати Замовником послуг згідно п.6 цього Договору та за відсутності взаємних претензій Сторін.

11.2 Договір набуває чинності з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, згідно цього Договору. Дата початку надання послуг залежить від дати надходження грошових коштів на Особовий рахунок Замовника і може відрізнятись від дати укладання Договору. Дата закінчення надання послуг також може відрізнятись від дати закінчення дії Договору.

11.3 Від дати укладання Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають свою юридичну силу.

11.4 Договір вважається розірваним у разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій Стороні. Заява може бути відправлена звичайною або електронною поштою на адресу іншої Сторони. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів повідомити про свій намір іншу Сторону.

11.5 Замовник має право на розірвання Договору в односторонньому порядку лише за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем.

11.6 Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

11.7 Виконавець має право на розірвання Договору в односторонньому порядку в будь-який час та без роз'яснення причин, попередивши про це Замовника за 7 (сім) календарних днів. При цьому Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за оплачені, але не використані Послуги.

11.8 У разі порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку без попередження, з одночасним відправленням Замовнику письмового повідомлення електронною поштою на адресу Замовника. Моментом розірвання Договору у цьому випадку вважається дата відправлення повідомлення Замовнику.

11.9 Розірвання цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

11.10 У разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але, не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми, Договір не втрачає своєї юридичної сили.

12. Гарантія та порядок повернення коштів сплачених за Договором:

12.1 Виконавець гарантує наступні показники якості Послуг :

12.1.1 Середній відсоток роботи будь-якого сервера, що належить Виконавцю, за місяць є не менше 96,0 %;

12.1.2 Час повного усунення несправності роботи сервера силами служби технічної підтримки Виконавця становить не більше 48 годин;

12.1.3 Час відповіді служби технічної підтримки на отриманий запит становить не більше 2-х годин в робочі години (Пн - Пт з 9:00 до 18:00 за +2 UTC) і не більше 5 годин в період аварії або вихідні, святкові дні.

12.2 У разі якщо показники якості сервісу Виконавця будуть нижче зазначених у п.11.1 цього Договору, то Замовник має право вимагати від Виконавця повернення грошових коштів.

12.3 Сума повернення грошових коштів дорівнюватиме сумі балансу Особового рахунку Замовника на момент припинення його дії з урахуванням вирахування коефіцієнта наданих, але неоплачених Послуг.

12.4 При поверненні коштів віднімаються всі бонуси і знижки нараховані Замовнику за звітний місяць. Звітним місяцем вважається поточний календарний місяць надання послуги від дати останнього акту прийому-передачі наданих послуг за Договором.

12.5 Повернення коштів провадиться за вирахуванням банківської комісії (комісії електронних платіжних систем тощо).

12.6 Повернення грошових коштів здійснюється в перебігу 7 (семи) банківських днів від дати отримання заяви Виконавцем.

12.7 Всі заяви Замовника про повернення коштів повинні бути складені в письмовому вигляді і в простій паперовій формі та надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення на поштову адресу Виконавця.

12.8 У заяві Замовник зобов'язаний вказати причину, по якій він хоче отримати повернення грошових коштів зі свого Особового рахунку.

12.9 У разі якщо відомості зазначені Замовником в заяві про повернення коштів не відповідатимуть обліковими даними (логін, пароль, адресу електронної пошти) Особового рахунку Замовника, повернення грошових коштів не проводиться.

12.10 Якщо Замовник є власником декількох видів Послуг для декількох тарифних планів Послуг і хоче припинити дію одного з них, то сума повернення може бути перенесена за заявою Замовника на баланс будь-якої з решти залишених у нього Послуг.

12.11 Повернення коштів не проводиться у разі порушення умов цього Договору Замовником.

12.12 Виконавець має право відмовити Замовнику в задоволенні заяви про повернення коштів з наступних причин:

12.12.1 У заяві про повернення грошових коштів відсутня облікова інформація Особового рахунку Замовника та/або рахунок платіжної системи куди необхідно перевести гроші;

12.12.2 У разі призупинення надання Послуг Замовнику з підстав, передбачених Договором;

12.12.3 У разі звернення із заявою, складеним в грубій та/або агресивній формі c використанням ненормативної лексики.

12.13 Сторони домовилися, що Виконавець має право вносити зміни до цього порядок повернення коштів без попереднього повідомлення Замовника. Замовник зобов'язаний самостійно відстежувати зміни в розділі Договору про гарантії повернення грошових коштів.

12.14 Даний порядок повернення коштів дійсний для всіх веб-хостинг тарифних планів і застосовується незалежно від платіжної системи з якої була проведена оплата.

13. Інші положення:

13.1 Без попередньої письмової згоди Виконавця, Замовник не має права передавати права та обов'язки за цим Договором будь-яким третім особам.

13.2 Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність положень Договору, а саме: Сторони можуть надавати інформацію за даним Договором третім особам тільки за згодою іншої Сторони або органам державної влади в прямо передбачених законодавством випадках, а також фінансовим установам, які співпрацюють з ними, своїм радникам або працівникам у обсязі, необхідному для виконання останніми своїх обов'язків.

13.3 Замовник зобов'язаний негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни його адреси або платіжних реквізитів. Поточні адресу та платіжні реквізити будуть вважатися дійсними, поки не буде отримано письмове повідомлення про їх зміну від Замовника.

13.4 Виконання зобов'язань Сторін за старими адресами і банківськими реквізитами до повідомлення про їх зміну вважаються належно виконаними.

13.5 Фізичні особи, які діють від імені Сторін, дають свою згоду на збір, обробку та використання їх персональних даних загального характеру, зазначених у Договорі, з метою виконання умов Договору відповідно до норм чинного законодавства України. При цьому вищевказані фізичні особи підтверджують факт повідомлення про можливість включення їх персональних даних до відповідної бази персональних даних, про мету обробки персональних даних таких фізичних осіб, про права, надані їм відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також про осіб, яким ці дані можуть бути передані відповідно до мети обробки персональних даних.

13.6 Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити відмову з боку Виконавця у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних.

13.7 Замовник самостійно несе відповідальність за надання неповної, неправдивої і неточної інформації Виконавцю. Замовник усвідомлює, що надання такого роду інформації може спричинити призупинення або повне припинення надання послуг, а також розірвання договору в односторонньому порядку без попереднього сповіщення.

13.8 Замовник погоджується, що знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі його письмової (паперового) заяви. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

13.9 Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано судом недійсним, інші положення цієї Угоди залишаються в силі.

14. Адреса та банківські реквізити Виконавця:

ТОВ "АТОМОХОСТ"
ЄДРПОУ: 38878256
Адреса: 61024 , Харківська область , м.Харків , вул. Чайковська , 25-А , кв. 12
п/р 26007701366996 в АТ «ОТП Банк» в м. Київ
МФО 300528
SWIFT: OTPVUAUK
Є платником єдиного податку. Не є платником ПДВ.
Тел. 050-402-36-91

atomohost.com